przez | 1 sierpnia 2023

TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Karola Nicze powstało dla uczczenia wybitnego pianisty i Pabianiczanina.


Zgodnie ze Statutem Towarzystwo między innymi realizuje cele przez :
– podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej celem upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie.
– prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania muzycznego samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami kultury.
– współpracę i współdziałanie z organizacjami i instytucjami artystycznymi, naukowymi i kulturalnymi oraz wybitnymi osobistościami życia muzycznego w kraju i za granicą.
– promowanie wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży poprzez organizowanie koncertów i wykorzystanie środków masowego przekazu oraz udzielanie pomocy materialnej.
– organizowanie w Pabianicach co najmniej raz w roku koncertu z udziałem wybitnych artystów.