Zarząd

Prezes – Hieronim Ratajski
Wiceprezesi – Bogumiła Czyżewska, Małgorzata Matynia-Szukalska
Skarbnik – Anna Korycka
Sekretarz – Bogumiła Czyżewska

Członkowie Zarządu:
– Marek Czyżewski,
– Urszula Jaros,
– Anna Korycka,
– Ewa Misiek,
– Marian Szukalski,
– Radosław Żurawski.

Komisja Rewizyjna:
– Bożenna Drobniewska,
– Zbigniew Chaniecki,
– Maria Karwat-Muszyńska