Zarząd

Prezes – Hieronim Ratajski
Wiceprezesi – Bogumiła Czyżewska, Małgorzata Matynia-Szukalska
Skarbnik – Anna Korycka
Sekretarz – Ewa Misiek

Członkowie Zarządu:
Marek Czyżewski,
Urszula Jaros,
Marian Szukalski.

Komisja Rewizyjna:
Anna Lewkowska – przewodnicząca,
Maria Karwat-Muszyńska.