Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
życzy wszystkim swoim Członkom, Sympatykom i Melomanom
pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
dobrych ludzi, dobrych spotkań i szczęścia w Nowym Roku.
Sponsorom dziękujemy za zrozumienie i pomoc,
współpracującym z nami Instytucjom życzymy wszelkiej pomyślności.